ASES-MOBILE

Automatický ochlazovací a hasící systém s iniciací při 50°C+(teplota volitelná) a odpojením hlavního přívodu el. proudu v rozvodné skříni

Technické data

Obsah chráněného prostoru:                 1000 litrů
Rozšíření chráněného prostoru:             ANO
Iniciace ochlazování a hašení:                 50°C+ (Volitelné)
Odpojení  elektrického přívodu:             ANO
Připojení na externí ASES-TV:                  NE
Připojení na externí ASES-DS:                  ANO
Připojení na externí ASES-DAS:                NE
Připojení na stály proud:                           NE
Změna teploty iniciace:                             ANO
Detekce změny teploty:                            ANO
Detekce požáru:                                         ANO
Aktivní:                                                         ANO
Pasivní:                                                         ANO
IoT:                                                                ANO (volitelné)

Hasící třída dle ČSN EN2: A, B, C

ASES-TV – Externí ochlazovací a hasicí systém rozšiřující objem hlídaného prostoru
ASES-DS – Externí čidlo na DIN lištu
ASES-DAS – Externí aktivní čidlo na DIN lištu
IoT – Bezdrátový přenos