Video
Simulace požáru v hlavní domovní skříní se zařízením ASES (tato je zkouška byla provedena při otevřené HDS. Při uzavřené HDS je účinnost několika násobná)

Video

Ochrana zásuvek a vypínačů – ASES-CAPS

Video
Simulace požáru v hlavní domovní skříní se zařízením ASES (tato je zkouška byla provedena při otevřené HDS. Při uzavřené HDS je účinnost několika násobná)

Testy produktu ASES, provedené ve zkušebně PAVUS

Spolupráce a zabezpečení elektrického letadla Phoenix protipožárním a ochlazovacím systémem ASES

Zabezpečení odsávací vzduchotechniky krájecí linky na polystyrén systémem ASES s kombinací se stabilním hasícím zařazením

Testy v naší zkušební laboratoři, kde se naše výrobky podrobují zkouškám v teplotní komoře od -40°C až do 180°C. Zde se rovněž simuluji podmínky pro správnou funkčnost a iniciaci produktů ASES

Zabezpečení motorového prostoru systémem ASES

Zabezpečení šachet hlavní elektrického přívodu k jednotlivým bytům systémem ASES patrového bytového domu. Při případném vzniku zkratu a požáru, systém ASES zabraňuje rozšíření požáru a vzniku komínového efektu

Co o nás píšou…

Rizika o kterých nevíme, které pouhým okem nevidíme.
Nerovnoměrné zatížení jednotlivých fází, vadný spotřebič či součástka nebo volný kontakt a jiné…

Zabezpečení místa měření, hlavní domovní skříně, rozvaděče až po zásuvku zařízením ASES

Ukázky co může způsobit vadná elektroinstalace nebo porucha na vzduchotechnice

Zabezpečení veterána protipožárním systémem ASES-TS s automatickým odpojením baterie

Aplikace zařízení ASES v průmyslu