Rekonstruujete? Stavíte? Projektujete?

Dne 1. 9. 2023 byla vydána nová norma ČSN 73 0848, která stanovuje požadavky na typ elektrického rozvaděče v budovách. Od uvedeného data je při rekonstrukci nebo u realizace novostaveb stanovena povinnost na instalace el. rozvaděčů splňující požární odolnost minimálně EI 30 – S200 u normou vyjmenovaných prostor. Výše zmíněné pak pro investora znamená de-instalaci původního rozvaděče a instalaci novou. To vše je stavebně náročný a finančně nákladný proces.

Ale vy se touto cestou vydat nemusíte!

Naše společnost vám nabízí alternativní řešení, a to v podobě instalace našich systémů, které navíc oproti protipožárním rozvaděčům možnost vzniku požáru detekují už v samém prvopočátku a případný požár potlačují.

Naše systémy jsou certifikovány podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

V případě zájmu o pořízení našich systémů nás neváhejte kontaktovat. My vám zpracujeme řešení na míru přímo pro vás a váš projekt, zajistíme instalaci a případný servis, jednoduše vše na klíč.

Váš tým ASES

 • nižší pořizovací náklady

 • jednoduchá instalace bez stavebních úprav na DIN lištu

 • SYSTÉM ASES ODPOJUJE PŘI INICIACI AUTOMATICKY HLAVNÍ JISTIČ TOHOTO ROZVADĚČE

 • SYSTÉM ASES LZE PŘIPOJIT K SIGNALIZAČNÍMU ZAŘÍZENÍ (EPS, EZS)

 • PASIVNÍ A AKTIVNÍ DETEKCE ZVÝŠENÉ TEPLOTY V ROZVADĚČI

 • SYSTÉM ASES POTLAČUJE JIŽ VZNIKLÝ POŽÁR

 • SYSTÉM ASES JE MODULÁRNÍ

 • naše výrobky mají široké spektrum možností umístění

 • chráněné únikové cesty

 • požární úseky s vnitřními shromažďovacími prostory

 • požární úseky zdravotnických zařízení

 • hotely, kancelářské budovy a další budovy

 • obchodní domy

 • velkokapacitní garáže

Rudolf Tošenovjan

+420737733331

obchod@asesgroup.cz