ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU

Pasivní aktivace systému (iniciace plamenem) s označením ASES-T

Je to systém, který je aktivován průměrnou teplotou 100°C+* v chráněném prostoru nebo plamenem, který lokálně zasáhne pasivní zařízení ASES. V obou případech je při aktivaci systému vytvořena v nosiči tryska, přes kterou je vypuštěn hasicí plyn do chráněného prostoru.

* Pokud zařízení není aktivováno plamenem, zařízení dle typu je spuštěno teplotu 100°C+. Pokud samotné zařízení nedosáhne v chráněném prostoru teploty 100°C+, zařízení není aktivováno.

 

Pasivní aktivace systému s tlakovým čidlem (iniciace plamenem) s označením ASES-TS

Je to obdobný systém, jako v prvním případě s rozdílem, kdy systém ASES-TS je vybaven čidlem. Toto čidlo napojíme na okruh, který je chráněn proudovým chráničem nebo na napěťovou spoušť, což nám umožní při aktivaci systému ASES, odpojit zařízení od zdroje elektrického proudu v daném okruhu, kde došlo ke zkratu. Dále čidlo můžeme připojit na EPS nebo na jiné signalizační zařízení dle požadavku klienta.

Aktivní systém (iniciace dle zvolené teploty a kouře*) s označením ASES-DATVS, ASES-MOBILE

Systém není aktivován na základě prohoření nosiče, ale je aktivován pomocí tepelného snímače nebo v kombinaci s kouřovým čidlem. Tento systém je aktivován od průměrné teploty 50°C+* (u aktivního systému ASES je možné iniciační teplotu měnit dle požadavku chráněného prostoru). Výhodou aktivního systému je zamezení požáru již v jeho počátku a minimalizovat tak vznik škodlivých zplodin. Tento systém rovněž umí odpojit elektrický rozvaděč či elektrický okruh od elektrického proudu a vyslat signál na EPS nebo na jiný bezpečnostní signalizační systém. Tento systém nevyžaduje napojení na zdroj elektrického proudu

* Standardně je zařízení nastaveno na spouštěcí teplotu 50°C+. Pokud samotné zařízení nedosáhne v chráněném prostoru teploty 50°C+, zařízení není aktivováno.

UKÁZKA VYUŽITÍ SYSTÉMU

SYSTÉMY ASES-TS PRO ELEKTRO ROZVADĚČE, PRŮMYSLOVÉ ROZVADĚČE, DATOVÁ CENTRA

SYSTÉMY PRO MOTOROVÉ PROSTORY, ELEKTROINSTALACE A BATERIE V AUTOMOTIV

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SYSTÉMU

• Trafostanice
Zabezpečení el. rozvaděčů v trafostanici
• Rozpojovací skříně NN
• Hlavní domovní skříně HDS
• Elektroměrové rozvaděče
• Rozvodná jádra
Hlavní el. rozvody bytových domů (stoupačky)
• Elektrické rozvaděče
Rozvaděče bytových domů, rodinných domů,
průmyslových a obchodních areálů
• Instalační krabice zásuvek a vypínačů

• Elektronika strojů a zařízení
CNC stroje, lasery, výrobní linky
• Výpočetní a datová technika
Rackové skříně, PC skříně, servery, ústředny
• Elektrická zařízení používaná na veřejných produkcich
Osvětlovací technika, zdroje velkoplošných obrazovek
• Konektory
Průmyslové konektory
• Baterie
Baterie pro pohon elektromotorů  a elektromobilů, záložní zdroje