Informace o produktu

Kompaktní ochranné elektrotechnické, ochlazovací a hasicí zařízení ASES-DATVS
(produktová řada) je po odborné montáži určeno na omezení abnormálního tepla,
automaticky sleduje a potlačuje nežádoucí tepelné jevy (abnormální teplo) v chráněných
zařízeních zejména v elektrických rozvaděčích, t.j. prostoru v němž je instalován (dále jen
“uzavřený chráněný prostor”). Má schopnost omezit (snížit) vznik abnormálního tepla
v uzavřeném chráněném prostoru, čímž předchází možnému vzniku plamenného hoření
a minimalizuje vznik škodlivých zplodin, zároveň je systém schopen odpojit přívod dodávky
elektrické energie k elektrickému zařízením v chráněném prostoru, čímž předchází vzniku
druhotného zahoření způsobeného např. zkratem.